O-Glycosides

5
5.1
5.1.1
5.1.1.4
Isoprenoids
Terpenoid-type
Monoterpenes
O-Glycosides

es

Isoprenoides
Tipo Terpenoide
Manoterpenos
O-Glucósidos

fr

Isoprénoïdes
Type terpénoïde
Monoterpènes
O-glycosides

pt

Isoprenoides
Tipo Terpenoide
Monoterpenos
O-Glicosídeos

Reference Substances

  • Albiflorin
  • Oxypaeoniflorin
  • Paeoniflorin