Coumarins

8
8.2
Phenylpropanes
Coumarins

es

Fenilpropanos
Cumarinas

fr

Phénylpropanes
Coumarines

Reference Substances

 • Angelicin
 • (-)-Anomalin
 • Artemicapin C
 • Aurapten
 • Bakuchicin
 • Bergamottin
 • Bergapten
 • Byakangelicin
 • Byakangelicol
 • Citropten
 • Columbianadin
 • Columbianetin
 • Columbianetin acetate
 • Coumarin
 • Coumestrol
 • Daphnetin
 • Daphnin
 • Daphnoretin
 • Decursin
 • Decursinol
 • Decursinol angelate
 • 5,7-Dihydroxy 4-methylcoumarin
 • Epoxybergamottin
 • Esculetin
 • Esculin
 • Fraxetin
 • Fraxin
 • Fraxinol
 • 8-Geranyloxypsoralen
 • (+/-)-Heraclenin
 • Imperatorin
 • Isobergapten
 • Isofraxidin
 • Isoimperatorin
 • Isomeranzin
 • Isopimpinellin
 • Isoscopoletin
 • (+)-Marmesin
 • Meranzin
 • Meranzin hydrate
 • 7-Methoxycoumarin
 • Nodakenin
 • Notopterol
 • Osthole
 • Oxypeucedanin
 • Oxypeucedanin hydrate
 • (+)-Peucedanol
 • Phellopterin
 • (+)-Praeruptorin A
 • Praeruptorin E
 • Psoralen
 • Psoralidin
 • Pteryxin
 • Scoparone
 • Scopoletin
 • Scopolin
 • Toddalolactone
 • Tomentin
 • Trioxsalen
 • Umbelliferone
 • Umckalin
 • Wedelolactone
 • Xanthotoxin
 • Xanthotoxol