6β-Hydroxytropinone

6β-Hydroxytropinone phyproof® Reference Substance | PhytoLab
6beta-Hydroxytropinone
6beta-Hydroxytropinone
6beta-Hydroxytropinone reference substance is a primary reference standard with certified absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities).
soluble in chloroform
usually a stock item
refrigerated
Warning
ambient conditions
natural alkaloid
AZ_12135_EN.pdf
SDB_84090_EN.pdf
6β-Hydroxytropinone phyproof® Reference Substance | PhytoLab
6β-Hydroxytropinone Reference Substance | CAS # 5932-53-6 | Herbal Reference Standard | Analytical Testing & Quality Control | From 117,5 € for 25 mg
6β-Hydroxytropinone, Reference Substance, Herbal Reference Standard
6beta-hydroxytropinone-84090
84090
4.7
25
117.5
211.5
998.75
1880
3525

cas

5932-53-6
5932
53
5932
C8H13NO2
155.19

classification

6
6.7
6.7.8
Nitrogen-containing Compounds
Alkaloids
Tropane alkaloids
P
2-8 °C

hazard symbols

hazard statements

precautionary statements

P264d
P312a
P330
P501a
29397990
29397990

occurrence

Erythroxylum sp.
synthetic
85
H
441799
≥ 90.0 %
GC
H
890000
441739
441740
12135
06\/2022
60
09\/2028
8
crystals