O-Glycoside

5
5.1
5.1.1
5.1.1.4
Isoprenoide
Terpene
Monoterpene
O-Glycoside

es

Isoprenoides
Tipo Terpenoide
Manoterpenos
O-Glucósidos

fr

Isoprénoïdes
Type terpénoïde
Monoterpènes
O-glycosides

pt

Isoprenoides
Tipo Terpenoide
Monoterpenos
O-Glicosídeos

Referenzsubstancen

  • Albiflorin
  • Oxypaeoniflorin
  • Paeoniflorin