Triterpene

5
5.1
5.1.6
Isoprenoide
Terpene
Triterpene