Pyridinalkaloide, Pyrazinalkaloide, Piperidinalkaloide, Pyrrolidinalkaloide, Quinolizidinalkaloide

6
6.7
6.7.1
Stickstoffhaltige Verbindungen
Alkaloide
Pyridinalkaloide, Pyrazinalkaloide, Piperidinalkaloide, Pyrrolidinalkaloide, Quinolizidinalkaloide

es

Compuestos con nitrógeno
Alcaloides
Alcaloides de piridina, pirazina, piperidina, pirrolidina y quinolizidina

fr

Composés contenant de l’azote
Alcaloïdes
Alcaloïdes de pyridine, pyrazine, pipéridine, pyrrolidine, quinolizidine

Referenzsubstancen

 • Albinhydrochlorid
 • Anagyrinhydrochlorid
 • Angustifolin
 • Arecaidinhydrochlorid
 • Arecolinhydrobromid
 • Coniinhydrochlorid
 • Cucurbitinchlorid
 • 1-Deoxynojirimycin
 • Ginkgotoxinhydrochlorid
 • Guvacinhydrochlorid
 • Guvacolinhydrochlorid
 • 13-Hydroxylupanin
 • Ligustrazin
 • (+)-Lupaninhydrochlorid
 • (-)-Lupinin
 • Multiflorin
 • Nikotinditartrat
 • Phellodendrinchlorid
 • Piperlongumin
 • Pipermethystin
 • Securinin
 • (-)-Sparteinsulfat
 • Stachydrinchlorid
 • Tetrahydropiperin
 • Trigonellinchlorid
 • Tuberostemonin
 • Wilforgin
 • Wilforin